Cuviosul Seraphim Rose

septembrie 21, 2008

Opera cuviosului Serafim Rose – Articole

ARTICOLE

(publicate în The Orthodox Word, dacă nu se indică alt loc)

„The African Greek Orthodox Church”. Nr. 21 (1968): 163-180.

„The American Orthodox Mission Today”. Nr. 22 (1968): 211-219.

„An Answer to Ivan Karamazov”. Nr. 120 (1985): 31-33.

„The Apocalypse: A Book of Mysteries”. Nr. 200-201 (1998): 157-165.

„Archbishop Andrew of New Diveyevo”. Nr. 63 (1975); 135-137.

„Archbishop Apollinary: Confessor of Orthodoxy in America” Nr, 30 (1970): 37-50.

„Archbishop Averky: His Significance for the Ecumenical Orthodox Church”. Nr. 100-101 (1981): 219-226.

„Archbishop Averky of Jordanville”. Nr. 62 (1975): 95.

„Archbishop John Maximovitch”. Nr. 11 (1966): 167-174, 179-190. [The prima vita of St. John]

(more…)

Opera Cuviosului Serafim Rose – carti publicate

Father Gerasim: Guardian of St. Herman of Alaska. Platina, California: St. Herman of Alaska Brotherhood (citat în continuare ca SHB), 1983. Retipărire a unui articol din The Orthodox Word.

Genesis, Creation and Early Man: The Orthodox Christian Vision. SHB, 2000.

God‘s Revelation to the Human Heart. SHB, 1987.

Heavenly Realm: The Lay Sermons of Fr. Seraphim Rose. SHB, 1984.

The Holy Fathers of Orthodox Spirituality. Forestville, California: Fr. Seraphim Rose Foundation, 1997. Cuprinde articolele: „The Holy Fathers: Inspiration and Sure Guide to True Christianity”, „How to Read the Holy Fathers” şi „How Not to Read the Holy Fathers”.

The Holy Fathers: Sure Guide to True Christianity. West Coast Orthodox Supply, 1983. Retipărire a unui articol din The Orthodox Word.

Nihilism: The Root of the Revolution of the Modern Age. Forestville, California: Fr. Seraphim Rose Foundation, 1994. Ediţie revăzută, SHB, 2001 (cuprinzând şi eseul Pr. Serafim,The Philosophy of the Absurd”).

Orthodoxy and the Religion of the Future. SHB, 1975. Ed. a 2-a, 1979; ed. a 3-a, 1990; ed. a4-a, 1996.

The Soul After Death. SHB, 1980. Ediţia revăzută, 1993.

The Place of Blessed Augustine in the Orthodox Church. SHB, 1983. Ediţia revăzută, 1996.

Weeping Icons of the Mother of God. SHB, 1966. Retipărire a unui articol din The Orthodox Word.

Opera Cuviosului Serafim Rose – carti editate publicate

Andrew of New Diveyevo, Arhiepiscop. The Restoration of the Orthodox Way of Life [Restaurarea căii de viaţă ortodoxă]. SHB, 1976. Include o introducere a Părintelui Serafim despre Arhiepiscopul Andrei şi viaţa comunităţii ortodoxe.

Adreev, I. M. Russia’s Catacomb Saints [Sfinţii din catacombele Rusiei]. Include viaţa lui I. M. Andreev, şi mai mult material de Părintele Serafim.

Averkie, Arhiepiscop. The Apocalypse of St. John: An Orthodox Commentary [Apocalipsa Sfântului Ioan: Comentariu ortodox]. SHB, 1985. Include articole de Părintele Serafim despre viaţa Arhiepiscopului Averkie şi interpretarea cărţii Apocalipsa.

Varsanufie şi Ioan, Sfinţi. Guidance toward Spiritual Life [Indrumare pentru viaţa duhovnicească]. SHB, 1990.

Gregory de Tours, sfânt. Vita Patrum. SHB, 1988. Include peste 100 de pagini de material introductiv de Părintele Serafim despre creştinism şi monahism în Galia (Franţa) secolelor V şi VI .

Gherman din Alaska, sfânt. Little Russian Philokalia, vol. 3. SHB, 1988.

John Maximovici, Arhiepiscop. The Orthodox Veneration of the Mother of God [Supravenerarea ortodoxă a Maicii Domnului]. SHB, 1978. Include o introducere de Părintele Serafim despre teologia Arhiepiscopului Ioan.

Kontzevici, I. M. The Northern Thebaid [Tebaida nordului]. SHB, 1975. Prefaţă şi epilog de Părintele Serafim.

Mitrofan, Schimonah. Blessed Paisius Velichkovsky [Cuviosul Paisie Velicikovski]. SHB, 1976. Introducere şi Slujba pentru Cuviosul Paisie de Părintele Serafim.

Nazarie de Valaam, Bătrânul. Little Russian Philokalia [Mica Filocalie rusă], vol. 2. SHB, 1983.

Paisie Velicicovski, sfânt. Little Russian Philokalia, vol. 4, SHB, 1994.

Pomazanski, Mihail Preot. Orthodox Dogmatic Theology [Teologia dogmatic ortodoxă]. SHB, 1984. Include o Viaţă a Părintelui Mihail, adnotări extinse şi anexă de Părintele Serafim.

–––––. Dogmaticheskoe Bogoslovie [Teologie dogmatică], St. Herman Brotherhood, ediţie rusă, 1992. Include o anexă: „Informarea Ieromonahului Serafim Rose către Episcopul Nectarie despre primejdia renaşterii noii ‘dogme’ [a răscumpărării] în rândul creştinilor ortodocşi”.

Rose, Părintele Serafim, şi Stareţul Gherman. Blessed John the Wonderworker [Cuviosul Ioan Făcătorul de minuni]. SHB, 1987. Include Prima Vita a Arhiepiscopului Ioan de Părintele Serafim.

Rose, Părintele Serafim, şi Stareţul Gherman. The Northern Thebaid. SHB, 1975. Ediţia revăzută, 1995. Prefaţă şi epilog de Pr. Serafim.

Sava, Episcop de Edmonton. Blessed John: The Chronicle of the Veneration of Archbishop John Maximovitch [Cuviosul Ioan: Cronica venerării Arhiepiscopului Ioan Maximovici]. SHB, 1979.

Serafim de Sarov, Sf. Little Russian Philokalia [Mica Filocalie rusă], vol. 1. SHB, 1980. Include Viaţa pe scurt a Sf. Serafim de Părintele Serafim.

Simeon Teologul, Sf. The Sin of Adam [Păcatul lui Adam]. SHB, 1979. Introducere de Părintele Serafim.

Teofan Zăvorâtul, Sf. The Path to Salvation [Calea mântuirii]. Mărturii ortodoxe din apus, 1983; retipărită de Conciliar Press sub titlul Raising Them Right [Dreapta zidire a lor], 1989.

Verkhovsky, Stareţa Vera. Elder Zosima: Hesychast of Siberia [Bâtrânul

Zosima: isihastul Siberiei]. Nikodemos Orthodox Publication Society, 1979; ediţie revizuită de Părintele Serafim.

Opera cuviosului Serafim Rose – carti nepublicate

Feasts and Holy Icons. Cuprinde şi articolul său despre icoanele Maicii Domnului care plâng.

The Kingdom of Man and the Kingdom of God: The Early Writings of Fr. Seraphim Rose. Cuprinde capitolul despre Nihilism şi eseul „The Philosophy of the Absurd”, eseul despre „Marele Inchizitor”, jurnalul filosofic al Pr. Serafim, 1960-1962, scrisoarea sa către Thomas Merton şi fragmente din lucrarea sa neterminată, The Kingdom of Man and the Kingdom of God.

The Savor of Orthodoxy: The Lectures of Fr. Seraphim Rose. Cuprinde: „Raising the Mind, Warming ţhe Heart”, „God’s Revelation to the Human Heart”, „The Search for Orthodoxy”, „Orthodoxy in the ,USA”, „Living the Orthodox Worldview”, ,„In Step with Saints Patrick and Gregory of Tours”, „The Future of Russia and the End of the World”, „The Orthodox Revival in Russia”, „Con-temporary Signs of the End of the World”, „Orthodox Christians Facing the 1980s”, „The Chinese Mind”, „Signs of the Times”, „The Apocalypse: A Book of Mysteries”, „The Theological Writings of Archbishop John and the Question of «Western Influence» in Orthodox Theology” şi alte conferinţe.

Modern Links with the Holy Fathers. Cuprinde scrieri ale Pr. Serafim despre Arhiep. Averkie de Jordanville, Pr. Mihail Pomazanski, Arhim. Constantin Zaiţev, Pr. Nicholas Deputatov, I. M. Andreev şi Arhiep. Andrei (Pr. Adrian) al Noului Diveievo.

An Orthodox Survival Course: Understanding the Apostasy of Western Civilization front the Ancient Christian Worldview. Cursul Pr. Serafim ţinut la Mân. Sf. Gherman în 1975.

The Typicon of the Orthodox Church’s Divine Services. Cuprinde o serie de articole scrise pentru a-i atrage pe creştinii ortodocşi spre slujbele bisericeşti, cu îndrumări practice şi notaţii muzicale.

Opera Cuviosului Serafim Rose – Carti traduse nepublicate

Dimitrie Dudko, Preot. Ressurection Sermons [Predicile Invierii].

Dorotei de Gaza, Sf. Spiritual Counsels [Sfaturi duhovniceşti].

Ioan Maximovici, Sf. The Sermons of Archbishop John Maximovitch [Predicile Arhiepiscopului Ioan Maximovici]. Publicate în serial in The Orthodox Word.

Paisie Velicikovski, Sf. Field Flowers şi The Scroll [Flori de câmp şi Spirala] (Little Russian Philokalia, vol. 4). Publicate în serial în The Orthodox Word.

Seers of the Other World [Văzători cu duhul ai celeilalte lumi]. Vieţile sfinţilor care au văzut în împărăţiile îngereşti şi demonice. Publicate în serial în The Orthodox Word.

Teodor Studitul, Sf. Instructions for Monks [Învăţături pentru monarhi]

Opera Cuviosului Serafim Rose – Slujbe Bisericesti

Acatistul Fericitului Ioan (Maximovici), Făcătorul de minuni din Shanghai şi San Francisco. The Orthodox Word, nr. 123-124 (1985): 163-171.

Slujba Sf. Gherman din Alaska (co-autor pr. Gherman Podmoşenski şi Ep. Alipie de Cleveland). SHB, 1970. Slujba Fericitului Paisie Velicikovski. în Schimonah Mitrofan,

Blessed Paisius Velichkovsky, SHB, 1976. De asemenea, în The Orthodox Word, nr. 104 (1982): 115-123.

Slujba Noilor Martiri din Rusia (co-autor pr. Gherman Podmoşenski). 1981, nepublicată.

Stihira Fericitului Stareţ Nazarie de la Valaam. În Stareţ Nazarie, Little Russian Philo­kalia, vol. 2, SHB, 1983. Ediţia revăzută, 1996. De asemenea, în The Orthodox Word, nr. 106(1982): 222.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.