Cuviosul Seraphim Rose

octombrie 27, 2008

Nihilismul – Introducere – Problema Adevarului (4)

„Cauza revolutiei din epoca modernã. Nihilismul”

Ieromonah Serafim Rose

Sursa:APOLOGETICUM 2003

Gândirea criticã ezitã la acest punct. Trebuie sã cãutãm ceea ce noi nu putem sã obţinem prin propriile noastre puteri lipsite de ajutor. Este o loviturã adusã mândriei – în special faţã de acea mândrie care trece astãzi drept „smerenie” ştiinţificã care „stã în faţa adevãrului ca un copilaş” şi totuşi refuzã sã recunoascã vreun atribut al adevãrului care sã salveze mândra raţiune umanã. Oricum, este o anumitã revelaţie – Revelaţia dumnezeiascã, revelaţia creştinã -, care respinge raţionalismul; el nu respinge alte revelaţii.

Intr-adevãr, omul care nu acceptã, integral şi conştient, o doctrinã coerentã a adevãrului aşa cum prevede Revelaţia creştinã, este forţat sã caute o asemenea doctrinã în altã parte – dacã el are pretenţii sã cunoascã oricum. Acesta a fost drumul filosofiei moderne, care a sfârşit în obscuritate şi confuzie pentru cã el niciodatã nu va înfrunta adevãrul pe care nu-l poate furniza pentru el însuşi, adevãr care poate fi dat numai din afarã. Orbirea şi confuzia filosofilor moderni cu privire la primele principii şi dimensiunea absolutului au fost consecinţa directã a propriei lor presupuneri primare, aceea a non-existenţei Revelaţiei; pentru cã aceastã presupunere a avut ca efect orbirea oamenilor fãrã lumina soarelui şi a redat obscur tot ceea ce fusese odatã clar în lumina sa.

Pentru cineva care bâjbâie în acest întuneric, existã doar o singurã cale, dacã omul nu va fi vindecat de orbirea sa: şi aceasta constã în cãutarea luminii chiar în mijlocul întunericului care-l înconjurã. Mulţi aleargã cãtre lumânarea care pâlpâie a „bunului simţ” şi a vieţii convenţionale şi acceptã curentul de opinii aparţinând cercurilor sociale şi intelectuale cãrora aparţin – pentru cã omul trebuie sã se descurce cumva. Dar mulţi alţii, considerând aceastã luminã prea întunecatã, se adunã în jurul lanternelor magice care proiecteazã puncte de vedere ispititoare, multicolore, care sunt tulburãtoare, dar altceva nimic; ei devin adepţii unui curent sau altul – politic, religios sau artistic – pe care „spiritul epocii” l-a aruncat în vâltoarea modei.

De fapt, nimeni nu trăieşte decât prin lumina vreunei revelaţii, fie cã este una adevãratã sau falsã, dacã slujeşte luminãrii sau întunecãrii. Acela care nu va trãi prin Revelaţia creştinã acela trebuie sã trãiascã printr-o revelaţie falsã; şi toate revelaţiile false duc cãtre prãpastie.

Noi am început aceastã investigaţie cu problema logicã, „ce este adevãrul?” Aceastã problemã poate – şi trebuie -, sã fie încadratã dintr-un punct de vedere cu totul diferit. Scepticul Pilat a pus întrebarea, deşi nu în mod serios. In mod ironic pentru el, el a pus întrebarea Adevãrului Insuşi. „Eu sunt Calea, Adevãrul şi Viaţa: nimeni nu vine la Tatãl Meu decât prin Mine” (Ioan 14,6). Şi veţi cunoaşte Adevãrul, iar Adevãrul vã va face liberi”(Ioan 8,32). Adevãrul în acest sens, Adevãrul care conferã viaţã eternã şi libertate, nu poate fi obţinut prin nici un mijloc uman; el poate fi numai dezvãluit de Cineva de deasupra Care are putere sã facã aceasta.

Drumul cãtre acest adevãr este unul îngust, şi majoritatea oamenilor îl pierd – pentru cã ei merg pe calea cea „largã”. Totuşi, nu existã nici un om care sã nu caute acest Adevãr – pentru cã la fel Dumnezeu Care l-a creat pe el, este Adevãrul.  Vom examina în urmãtoarele capitole, multe dintre absoluturile false, idolii falşi pe care oamenii i-au inventat şi venerat în epoca noastrã idolatrã. Şi noi vom considera cã poate ceea ce este mai uimitor în legãturã cu aceste absoluturi, este faptul cã fiecare dintre ele, departe de a fi vreo „nouã revelaţie”, reprezintã o diluare, o deformare, o perversiune sau o parodie a unui adevãr pe care oamenii nu-l pot preveni, ci numai sã-l arate chiar şi în eroarea şi blasfemia şi mândria lor. Noţiunea de Revelaţie divinã a fost complet discreditatã pentru cei care trebuie sã asculte glasul „spiritului epocii”; Cu toate acestea este imposibil de stins setea de adevãr pe care a imprimat-o Dumnezeu în oameni ca sã-i conducã la El, şi care poate fi satisfãcutã numai prin acceptarea Revelaţiei Lui. Chiar cei care pretind satisfacţie faţã de adevãrurile „relative” şi se considerã prea „sofisticaţi” sau „cinstiţi” sau chiar „smeriţi” pentru a urmãri absolutul – ei chiar obosesc, în cele din urmã, de costurile deliciilor nesatisfãcãtoare faţã de care s-au înfruptat în mod arbitrar, şi tânjesc dupã satisfacţii mai substanţiale.

Totuşi, întreaga hranã a adevãrului creştin este accesibilã numai credinţei; şi principalul obstacol în faţa unei asemenea credinţe nu este logica, care aparţine punctului de vedere modern facil, ci unei credinţe diferite şi opuse. Intr-adevãr, noi am vãzut cã logica nu poate nega adevãrul absolut fãrã a se nega pe ea însãşi. Logica care se ridicã împotriva Revelaţiei creştine este pur şi simplu la dispoziţia unui „adevãr absolut” fals: numit nihilism.

In paginile urmãtoare vom caracteriza drept „nihilişti” oamenii care, dupã cum se pare, au puncte de vedere divergente în mare mãsurã: umanişti, sceptici, revoluţionari de toate felurile, artişti şi filosofi ai diverselor şcoli; dar ei sunt uniţi printr-o sarcinã comunã. Dacã în „critica” pozitivistã a adevãrurilor şi instituţiilor creştine, violenţa revoluţionarã împotriva vechii ordini, viziunile apocaliptice ale distrugerii universale şi sosirea unui paradis pe pãmânt, sau eforturile ştiinţifice obiective în interesele unei „vieţi mai bune” în aceastã lume – presupunându-se tacit cã nu existã o altã lume -, scopul lor este acelaşi: anihilarea Revelaţiei dumnezeieşti şi pregãtirea unei Noi Ordini în care nu va fi nici o urmã a „vechii” opinii despre lucruri, în care omul va fi singurul dumnezeu existent.

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: