Cuviosul Seraphim Rose

Octombrie 18, 2008

Un adevărat convertit ortodox din rândul intelectualităţii ruse (12)

„Teologie Apologetică ortodoxă”

Ivan Mihailovici Andreev

Editura Sophia, Bucureşti,2003

Un adevărat convertit ortodox din rândul intelectualităţii ruse

de părintele Serafim Rose

12. Un om cu suflet mare

Atât în toate scrierile, cât şi în viaţa sa, Andreev era un om cu suflet mare. Suferea teribil din cauza nivelului scăzut al calităţii Bisericii şi al conştiinţei morale din timpurile noastre, şi în Uni­unea Sovietică, şi în lumea liberă. Poate că anii lui creatori ar fi fost şi mai fructuoşi dacă nu ar fi fost împiedicat de sentimentul că doar câtorva oameni pare să le pese cu adevărat de Dumnezeu, de ortodo­xie şi de aproapele. Un singur articol (publicat ca un apendice la lucrarea sa Teologia Morala) ne dez­văluie cu precădere grija profund creştină, care pare să fi dispărut cu adevărat de pe faţa pământului.

Acest articol, intitulat simplu Plâns! şi dedicat memoriei lui Dostoievski (care, mai mult decât oricare altă figură a literaturii ruse, a descris suferinţa umană şi sensul ei), povesteşte despre una dintre cele mai crude şi „insensibile” crime ale unui mare oraş american. O mamă în vârstă de 29 de ani din New York, într-un acces de furie şi-a bătut până la moarte fiul în vârstă de două luni, lăsându-1 neînchipuit de diform, iar ea nu şi-a ex­primat nici un fel de regret în legătură cu această crimă. Andreev descrie cu detaliu clinic rănile su­ferite de trupul micuţ  dar apoi se opreşte, ştiind că mulţi cititori vor protesta împotriva unor ase­menea detalii „inutile”: „Oamenii au devenit surzi la suferinţe. Fie că nu aud, fie că nu vor să audă de­spre ce se săvârşeşte nu într-un coşmar, ci în reali­tate”. Face apel la conştiinţa cititorilor lui: „Toţi pentru unul şi unul pentru toţi sunt vinovaţi: aceas­ta este esenţa eticii sociale a creştinismului… Cu toţii suntem vinovaţi pentru că suntem păcătoşi; săvârşim răul şi contribuim cu răul nostru la «sur­sa universală a răului». Iar acest rău se acumulea­ză într-o energie universală imensă a răului care caută vasele trupurilor fără har pentru a se întru­pa, iar când le găseşte se întrupează în ele, acestea săvârşind multe fapte rele… Gândiţi-vă fiecare la voi înşivă… Ce făceaţi în noaptea aceea când s-a comis această faptă rea, inimaginabilă, dar reală ? Poate că păcatul vostru sau fapta voastră rea a fost cea care s-a dovedit a fi ultima picătură ce a făcut ca vasul plin de rău să se reverse. Acesta este modul în care trebuie să reflectăm, dacă sun­tem cu adevărat creştini…

Plângeţi fraţi şi surori! Nu fiţi ruşinaţi de aceste lacrimi! Plângeţi! Şi fie ca aceste lacrimi să fie iz­vorul în care Domnul îl va boteza pe copilul-mar­tir, care, probabil, era nebotezat, fiind miruit – în locul untdelemnului – cu sângele lui nevinovat de copil. Plângeţi! Fie ca lacrimile voastre să fie un izvor de energie aparte, o energie a binelui care luptă împotriva energiei răului, energie care prin puterea sa să salveze măcar un singur copil de la schingiuiri nevinovate şi măcar o singură mamă criminală de la un păcat de neiertat. Fie ca aceste lacrimi să-i trezească şi pe mulţi dintre cei indife­renţi… Nu vă ruşinaţi să plângeţi cu lacrimi de su­părare, milă şi pocăinţă.”

Aceste cuvinte sunt testamentul lui Andreev pentru noi plânsul fierbinte al sufletului său. Un om de o rară erudiţie şi sensibilitate, şi-a închinat toate talentele slujirii lui Dumnezeu cu trup şi su­flet. Pentru el, ortodoxia adevărată nu a fost o lozin­că şi o simplă metodă de apărare împotriva apos­taziei unei lumi stâlcite. A înţeles în profunzime că oricine îşi va feri sufletul şi-l va pierde şi oricine îşi va pierde sufletul pentru Mine şi-l va găsi (Matei 16, 25); de aceea, fiind adânc înrădăcinat în ortodoxia adevărată, el şi-a petrecut viaţa în pierderea sufletu­lui său, sacrificându-se pe sine de dragul altora din dragoste pentru Hristos.

Creştinismul adevărat a devenit atât de slab as­tăzi, încât toate acestea pot să pară neobişnuite pentru mulţi care se consideră perfecţi din punct de vedere ortodox. Puţini l-au înţeles pe Andreev în timpul vieţii sale; era prea profund şi prea înflăcărat pentru ei. Într-un fel, era un semn al vii­toarei învieri a Sfintei Rusii în care el spera cu ar­doare. Experimentând pe deplin şi profund atrac­ţia înţelepciunii moderne, el a sfârşit nu doar prin a renunţa la ea, ci prin a o depăşi prin însuşirea înţelepciunii superioare a Sfinţilor Părinţi. Expe­rienţa sa „de convertit” este nepreţuită pentru noi, oferindu-ne o cheie pentru înţelegerea inimii orto­doxiei adevărate, a Bisericii de catacombă din Ru­sia zilelor noastre.

În ultima parte a vieţii, Andreev însuşi a suferit o lovitură cruntă din cauza indiferenţei lumii mo­derne: a fost atacat şi bătut de huligani într-un as­censor din New York. Nu şi-a revenit niciodată pe deplin după acest atac, iar în ultimii săi ani de viaţă creativitatea intelectuală a dispărut. In ulti­mele luni a fost în cea mai mare parte inconştient. Dar chiar şi aşa, într-un fel, rugăciunea lui către Dumnezeu la „canalul” de la Diveevo i-a fost as­cultată: „O Doamne, ia de la mine toată prosperi­tatea lumească…” Lipsit de cel mai mare dar lu­mesc, raţiunea strălucită, a trăit pe baza bogăţiei spirituale pe care o căpătase până atunci. în alo­cuţiunea lui despre „Psihologia şi psihopatologia bătrâneţii”, prezentată la început în faţa Socie­tăţii „Pigorov”, Andreev subliniază faptul că „o mare consolare în toate regretele vieţii de la matu­ritate şi, în special, de la bătrâneţe, este sentimen­tul religios care a fost păstrat. Această consolare poate oferi o bătrâneţe calmă şi liniştită şi poate ajuta pe cineva să accepte moartea, în mod calm, pi nădejdea că există viaţă veşnică într-o altă lume mai bună”. El s-a dus în lumea cealaltă.

Din moment ce Dumnezeu este credincios ace­lora care-L slujesc cu adevărat, noi nu putem face altceva decât să credem că, în aceşti ultimi ani, El a răspuns la fel de bine finalului rugăminţii lui An­dreev la Diveevo: „Nu mă lipsi de bucuria comuniunii cu Tine, dă-mi posibilitatea să păstrez până la moarte amintirea acestei binecuvântate clipe a simţirii Sfântului Tău Duh”.

Adevărata experienţă a Sfântului Duh şi a cre­dinţei pentru ortodoxia adevărată se face din toată inima şi din tot sufletul: acesta este mesajul lui I.M. Andreev pentru cei a căror inimă nu a devenit prea rece ca să îl audă.

Anunțuri

1 comentariu »

  1. Iubiti frati in Domnul nostru Iisus Hristos,

    marturia vie a acestui nepretuit convertit al sec XX, Parintele Serafim Rose, se datoreste prezentei statornice a Fiului lui Dumnezeu in Creatia Sa; El este prezent si lucrator, de la Facerea Lumii, si lucreaza Adevarul Sau prin vase alese, precum acest minunat Parinte Serafim,cel atat de insetat ca sa cunoasca Adevarul, dar plecat prea devreme dintre noi; el a fost si ramane poate cea mai respectabila si demna de urmat voce a unui convertit, contemporan cu noi; este coplesitor cat de profund a lucrat Duhul lui Dumnezeu, inlauntrul Sionului despatimit al acestui frate mai mare, de peste ocean; aceia dintre noi, care, in duh si in adevar ne vom apropia de lucrarea lui duhovniceasca si de marturisirea ortodoxie,facute de el, se cuvine a ne grabi sa-i calcam pe urme, intrucat sunt binecuvantate cu maretia reusitei hristice; mare si nepretuit dar pentru aceasta lume in deriva apostazianta;
    Doamne Iisuse Hristoase,primeste si odihneste cu dreptii si cu Sfintii cei bine placuti Tie, pe acest suflet mare atat de daruit de Tine si intors la Comorile Tale, datatoare de viata vesnica! Cata mangaiere ai semanat in sufletele noastre, prea obosite de nefapta mantuitoare, dovadindu-ne inca odata, daca mai era nevoie, caci daca noi vom tacea si nu Te vom mai Lauda, pietrele vor vorbi.
    Cu smerenia cuvenita, Mihail-nevrdnicul

    Comentariu de Stanca Mihail Nicolae — Aprilie 29, 2010 @ 2:50 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: